Våra lösningar

Orangclean har lösningen oavsett hur du vill finansiera din maskin etc. lorem ipsum…..

Korttidshyra

Behöver du en maskin för en vecka, en helg eller bara över dagen är detta lösningen för dig.

Korttidshyran prissätts individuellt per maskinmodell och uppdrag.

Skulle du vilja köpa en maskin efter korttidshyran räknar vi av hyran mot priset för köpet.

Taski 455 BMS

Hållbarhetshyra

Vår absolut bästa investering för dig och för miljön.
Genom detta upplägg får du en långsiktig kostnadseffektiv lösning som dessutom är bra för miljön.

Hållbarhetshyran skräddarsys exakt efter dina behov.

Detta är framtidens affär. Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer och räknar på hur mycket du kan spara tillsammans med oss.

Målet är att minska dina maskininköp med 50%
Tänk vilken fantastisk investering.

Funktionshyra

Tillsammans med vår finansieringspartner paketeras en funktionslösning där den hyrda utrustningen tillsammans med underhållsservice samfaktureras er (gäller även akut service). Förbrukningsmaterial som kommer i kontakt med golvet är exkluderad och tillkommer.

Funktionshyra innebär att ni får full koll på en specifik funktions kostnad.

Med funktionshyra betalar ni bara för funktionen, inte ägandet.

Efter hyrestidens slut kan ni välja att antingen förlänga hyrestiden eller lämna tillbaka utrustningen.

Leasing

Med leasing betalar ni bara för användningen av utrustningen, inte ägandet.

Leasing är särskilt fördelaktigt för er som planerar att behålla utrustningen när leasingavtalet löper ut.

Efter avtalstidens slut kan ni välja att antingen förlänga avtalstiden, köpa loss utrustningen för det förutbestämda restvärdet eller anvisa annan köpare.

Hyra

Hyra innebär att ni istället för att köpa den aktuella utrustningen, hyr den av vår finansieringspartner.

Med hyra betalar ni bara för användningen av utrustningen, inte ägandet.

I ett hyresavtal bokförs hyresbeloppet som en driftkostnad och ni behöver inte ta upp inventarien som en anläggningstillgång.

Efter hyrestidens slut kan ni välja att antingen förlänga hyrestiden eller lämna tillbaka utrustningen.

Kontakt