TASKI Balimat 45

Manuell sopmaskin komplett med två borstvalsar och två sidovalsar.